We kijken terug op mooie vieringen in de week voor gebed.

In mei 2023 is er een Oecumenisch gesprek.

Het oecumenisch gesprek gaat over de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken.
In de Nieuw Jeruzalemkerk aan het Cornelisdirkszplein in Emmeloord. Aanvang 19:30 uur.

De voorbereidingen voor de Taizé-viering op 29 mei zijn begonnen.