Op deze website informeren we u over de activiteiten van de Raad van Kerken Emmeloord.

oikumene

Laatste nieuws:

De voorbereidingen voor de adventsdiensten zijn klaar. Het thema van de 3 diensten is “Komt allen tezamen”.

Elk mens is welkom om Jezus te ontmoeten. Grote mensen, kleine mensen, oude mensen, jonge mensen, hele gewone voorbijgangers en vreemde vogels: komt allemaal!

Voorganger is ds. Bram Hofland. Het Chr. Mannenkoor “Emmeloord” onder leiding van Johan Bredewout. Anne Kroeze speelt op het orgel.

De diensten worden gehouden in de volgende kerken:

  • 15:00 uur: H. Michaëlkerk, Pastoor Koopmanplein 1, Emmeloord
  • 17:00 uur: Nieuw Jeruzalem Kerk, Cornelis Dirkszplein 10, Emmeloord
  • 19:15 uur: De Hoeksteen, Nagelerstraat 2, Emmeloord

Op 24 december staat de Jeugdkerstnachtdienst en de Kerstnachtdienst (meer traditioneel) gepland.