Op 7 november ‘savonds staat het Diaconaal Beraad gepland met het thema ‘alleen zijn/eenzaamheid’.

De voorbereidingen voor de adventsdiensten zijn begonnen. Het thema van de 3 diensten is “Komt allen tezamen”. Voorganger is ds. Bram Hofland. Het Chr. Mannenkoor “Emmeloord” onder leiding van Johan Bredewout. Anne Kroeze speelt op het orgel.

De diensten worden gehouden in de volgende kerken:

  • 15:00 uur: H. Michaëlkerk, Pastoor Koopmanplein 1, Emmeloord
  • 17:00 uur: Nieuw Jeruzalem Kerk, Cornelis Dirkszplein 10, Emmeloord
  • 19:15 uur: De Hoeksteen, Nagelerstraat 2, Emmeloord

Op 24 december staat de Jeugdkerstnachtdienst en de Kerstnachtdienst (meer traditioneel) gepland.

We hebben gesproken over een reactie aan de Gemeente Noordoostpolder met betrekking tot het voornemen om meer koopzondagen toe te staan. We zijn daar om verschillende redenen niet voor. De zondagsrust, de extra energie die hiervoor nodig is en de extra belasting van het personeel. Omdat dit een politiek onderwerp is hebben we besloten niet te reageren als Raad van Kerken Emmeloord. Dit ligt volgens ons op de weg van de individuele kerken. Graag uw aandacht hiervoor.

We zijn bezig een bijeenkomst met voorgangers uit de Noordoostpolder te plannen. Op onze mail aan alle ons bekende voorgangers is verschillende gereageerd. Vooral positieve reacties. We hebben besloten om 6 februari 2023 deze bijeenkomst te plannen. Uitnodigingen worden gestuurd naar alle voorgangers.