We kijken met dankbaarheid terug op de StEP-dienst van gisteren, 11 september 2022. Circa 250 mensen hebben de weg naar de H. Michaëlkerk gevonden. Het thema was: “Gratis voor iedereen”, na de lezing van Matteüs 10, vers 5 – 15.

Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Once More uit Creil zong mooie liederen. Er werd enthousiast meegezongen.

Er is gecollecteerd voor de voedselbank Noordoostpolder-Urk. Zodra de opbrengst bekend is wordt die bekend gemaakt.