Op 20 september is organiseert de Raad van Kerken Emmeloord een vesperviering in de NGK de Rank, Abelenlaan 31 te Emmeloord. Deze viering vindt plaats in het kader van de Vredesweek van dit jaar. Het thema van de Vredesweek is: Onvrede en nu?

Het thema van de vesperviering is: En Jij?! Voorganger in deze viering is de heer Jan Muis.

De viering begint om 19.15 uur en duurt tot ongeveer 19.45 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar door te praten. U wordt van harte uitgenodigd om deze vesper bij te wonen.