Op 24 december 2022 is er een traditionele kerstnachtdienst in kerkgebouw Pro Rege, Revelsant 86, 8303 ZD Emmeloord. Voorganger is Ds. Arco Haak. Het koor Canticum verleent haar medewerking.

De collecte is voor het Leger des Heils.