De volgende activiteiten staan gepland:

  1. 17 t/m 25 september 2022: Vredesweek, geen activiteiten door Raad van Kerken
  2. 7 november 2022, Nieuw Jeruzalem Kerk 19:30 uur – 22:00 uur: Diaconaal Beraad
  3. 11 december 2022: Adventsdiensten
  4. 24 december 2022: Jeugd Kerstnachtdienst in Nieuw Jeruzalem Kerk
  5. 24 december 2022: Kerstnachtdienst
  6. 15 t/m 22 januari 2023: Week van gebed voor de eenheid
  7. maart 2023: Oecumenisch gesprek
  8. 4 mei 2023: Herdenking samen met het Comité 4 en 5 mei
  9. 29 mei 2023: Taizé viering in de Rooms Katholieke St. Michaëlkerk
  10. september 2023: dienst na het Pieperfestival