“Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem.” Op zondag 17 december 2023 zingen we op de derde zondag van advent dit lied in alle drie adventsdiensten.  En ook het derde couplet “Het licht van de Vader, licht van den beginne, zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: goddelijk kind, gewonden in de doeken!”.

Meer dan ooit is Licht nodig in onze wereld. We ontvangen het ‘om niet’, laten we het vooral uitdelen. Daarom het thema van de diensten: ‘Samen het Licht ontvangen en uitdragen’.

Het Christelijk Mannenkoor Emmeloord o.l.v. Johan Bredewout zingt en Anne Kroeze speelt op piano en orgel.

Waar zijn de diensten:

  • 15:00 uur Evangelist Ate Plat in De Heilige Michaëlkerk, Pastoor Koopmanplein 1, Emmeloord
  • 17:00 uur Priester Edwin Cazemier in Kerkgebouw Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, Emmeloord
  • 19:15 uur Priester Cedric Hulleman in De Hoeksteen, Nagelerstraat 2, Emmeloord

10 minuten voor aanvang is er samenzang.

Jezus staat voor Licht en Liefde. Alleen Licht kan de duisternis verdrijven, alleen Liefde kan haat verdrijven; woorden van Martin Luther King die de boodschap van Jezus begreep en nog steeds uitdraagt. Er zijn zoveel lieve mensen in de wereld en toch staan we zo vaak tegenover elkaar, hoe kan dat??

Wilt u een gift voor deze adventssamenkomst geven, dan kan dat digitaal door te klikken op onderstaande link

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=I2kdIuLmQ9eTkM7wiNg3Yw

We zien u graag in één van de diensten en wensen u gezegende kerstdagen.

Meer informatie over het Chr. Mannenkoor “Emmeloord”