Op de avond van 7 november 2023 organiseren we een avond met als THEMA: SJALOM OP AARDE

Christen-zijn is een manier van leven. Een levensstijl. In ons doen en (vooral ook) laten, wordt iets zichtbaar van het komende koninkrijk van God: een samenleving waar mensen op een rechtvaardige en liefdevolle manier omzien naar elkaar en de schepping.

Vragen die deze avond aan de orde zijn:
– heeft de kerk een visie op ecologie?
– wat voor rol speelt de kerk als het gaat om sociale gerechtigheid?
– zorg voor de ziel (denk aan klimaatstress)?
– onze eeuwige bestemming?

Mogen/durven wij elkaar daar op aan te spreken, zonder dat we meteen verdwalen polemische discussies? Mogen/durven wij de wereld die, zeker in Nederland, overwegend seculier is, aanspreken op hun (zondige) gedrag? Hebben wij daar de juiste woorden voor?

De avond wordt gehouden in de Nieuw Jeruzalem Kerk aan het Cornelis Dirkszplein 10 te Emmeloord. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Naast pastorale medewerkers/voorgangers/ouderlingen/diakenen zijn ook gemeenteleden van harte welkom!
Opgeven hoeft niet, mag wel.

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar raadvankerkenemmeloord@gmail.com