Een gebedsdienst in de sfeer van Taizé kent liederen, lezingen, gebeden en een stilte. De liederen zijn herhalingsliederen: steeds dezelfde korte tekst, die een aantal keren wordt herhaald. Zingen is één van de belangrijkste vormen van gebed, één van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God.

De oecumenische Taizé – gemeenschap in Frankrijk wil een pelgrimage van vertrouwen over de wereld opzetten, om jongeren te ondersteunen in hun geloof en vertrouwen op de Heer. De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Het is een ‘gelijkenis van gemeenschap’, een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken.

Daarom is het toepasselijk om dat vertrouwen in een Taizégebed met mensen uit verschillende kerken te vieren! We doen dat in Emmeloord eens per jaar op tweede Pinksterdag.

De dienst in de H. Michaëlkerk in Emmeloord begint om 10:00 uur en duurt een uurtje.  Na afloop bent u uitgenodigd voor een kop koffie in de Ontmoetingsruimte.