Traditioneel verzorgt de Raad van Kerken Emmeloord op Pinkstermaandag weer een Taizédienst. In de sfeervol verlichte Michaëlkerk ondersteunen enkele musici en een projectkoor van circa 30 zangers de aanwezigen.
 

De viering is afgeleid van bijeenkomsten in de oecumenische gemeenschap van Taizé in Frankrijk. Elke week komen duizenden jongeren uit Europa naar Taizé voor een week van ontmoeting en bezinning. Dagelijks zijn er vieringen waarin de broeders en de bezoekers aan deelnemen.

Kenmerkend zijn de korte herhalingsliederen die in deze vieringen gebruikt worden. Door die herhalingen zingen de bezoekers als vanzelf veelal mee. Het levert over geloofsgrenzen heen een kenmerkende sfeer op van onderlinge verbondenheid.

In België en Nederland vinden regelmatig vieringen plaats in de stijl van Taizé. In Emmeloord is dat elk jaar op Pinksterdagmaandag om 10 uur in de H. Michaëlkerk aan het Pastoor Koopmansplein. De vieringen duren een uur en iedereen is welkom. Na afloop is er gelegenheid elkaar onder het genot van een kop koffie te ontmoeten.