De kerken en geloofsgemeenschappen (kortweg kerken genoemd) die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Emmeloord willen iets laten zien van de gemeenschap van kerken plaatselijk en wereldwijd. Ze doen dit door getuigenis en dienst. Zij doen dit vanuit het geloof in God, die zich laat kennen in Jezus Christus en wiens Geest inspireert en levend maakt. De Bijbel is voor de aangesloten kerken de basis en de bron van voortdurende bezinning en vernieuwing.

Hier wordt invulling aan gegeven door het organiseren van verschillende diensten, gespreksbijeenkomsten en door mee te werken aan de herdenking op 4 mei.

Daar waar mogelijk wordt gezamenlijk met andere opgetrokken. Bijvoorbeeld met andere kerkgenootschappen in de ‘week van gebed’ en met “Hart voor de polder”. https://www.hartvoordepolder.nl/