De Taizé-dienst op 2e Pinksterdag, 6 juni 10:00 uur in de H. Michaelkerk, begint vorm te krijgen. De liturgie is klaar en naast de zanggroep zal Martine van Atten de zang begeleiden.

Ook de pieperdienst krijgt vorm. Deze is op 11 september in de H. Michaelkerk, aanvang 14:30 uur. Johan Duijster gaat voor en ‘Once more’ uit Creil komt zingen. Er is nog afstemming met StEP over de PR.

Eén van onze leden is bij het “Breed Overleg voor Achterban- en cliëntenorganisaties in het sociaal domein in Noordoostpolder” geweest. Er is onder andere met de wethouder gesproken over de rol van de overheid mbt eenzaamheid. De overheid speelt daar zelf een door bijvoorbeeld ouderen en zolang mogelijk thuis te laten wonen, waardoor eenzaamheid onder ouderen toeneemt. De wethouder zag dit niet zo.

Wat betreft het gezondheidsplein dat er komt, is opgemerkt dat er geen noodopvang mogelijk wordt gemaakt. Voor acute noodopvang zijn de inwoners van de polder ook dan nog steeds aangewezen op opvang buiten de polder. Besloten wordt om een brief naar de gemeente te sturen met verzoek om argumentatie in dezen.

We kijken inmiddels terug op een mooie 4 mei herdenking.