De voorbereiding van de Taizé-dienst op 2e Pinksterdag leek in het gedrang te komen, doordat er geen dirigent beschikbaar is. Inmiddels is een zanggroep gevonden die de gemeentezang zal ondersteunen. Dus de dienst op 6 juni gaat gewoon door.

Voor de StEP-dienst is dit nog niet duidelijk, StEP heeft besloten om tijdens het Pieperfestival geen tent te plaatsen, waardoor er geen dienst in de tent gehouden kan worden. We betreuren dat, maar hebben besloten om te kijken of we in een kerkgebouw toch deze laagdrempelige dienst kunnen houden.

Er is gesprek gepland met den interkerkelijke werkgroep “Hart voor de Polder” actief.

We hebben met elkaar gesproken over eenzaamheid/alleen zijn. We hebben besloten dat dit het onderwerp wordt in het Diaconaal Beraad in oktober van dit jaar.

Heeft u daarover ideeën, dan horen wij dat graag.