Vanuit de landelijke Raad van Kerken wordt gemeld dat er door de Stichting Gave en Stichting Geloofsinburgering een nieuw online platform voor pastorale zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne beschikbaar is. Predikanten en voorgangers kunnen zich via PastorsvoorOekrainers.nl aanmelden als zij adequate interculturele pastorale zorg willen verlenen aan vluchtelingen uit Oekraïne die bij hen in de buurt terecht komen. Via https://www.pastorsvooroekrainers.nl/ is meer informatie beschikbaar.

We hebben in de Raad van Kerken NoordOostPolder gesproken over mensen die, vaak door financiële problemen, tussen de wal en het schip terecht komen. Gelukkig is er in alle aangesloten kerken aandacht voor mensen die dit betreft. We bespraken een aantal situaties en vragen ons af of de Raad van Kerken hierin wellicht een rol kan spelen. Ook met het oog op het steeds duurder worden van eerste levensbehoeften.

We zijn daar zelf nog niet goed uit, vandaar de volgende vraag aan u: “Hoe kijkt u aan tegen deze problematiek? Vindt u dat de Raad van Kerken hier een rol in kan spelen? Zo ja, welke rol kan dat zijn?

Er is binnen de NoordOostPolder sinds november 2020 een interkerkelijke werkgroep “Hart voor de Polder” actief. We willen met ze in gesprek gaan, om bijvoorbeeld activiteiten af te stemmen en wellicht samen vorm te geven.