Op 7 maart 2022 heeft de Raad van Kerken Emmeloord stil gestaan bij haar rol in de aangesloten kerken en in Emmeloord/Noordoostpolder. We kwamen tot de conclusie dat onze zichtbaarheid in zowel de kerken als in onze lokale samenleving te klein is.

De activiteiten, kerkdiensten/gespreksavonden die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd, samen met leden van de aangesloten kerken/voorgangers/mannenkoor; gaan we continueren.

We zullen daarover meer vooraf met de aangesloten kerken en de lokale samenleving berichten. We willen ook graag meer mensen betrekken bij deze activiteiten.

We zullen minimaal maandelijks een kort nieuwsbericht verspreiden. Graag maken daarbij ook gebruik van de website van uw kerkelijke gemeente. Concrete vraag is of u elk nieuwsbericht op uw website wilt opnemen.

We zullen weer maandelijks de notulen van onze vergaderingen delen.

We hebben Paul de Jong, lid van de Christelijk Gereformeerde Kerk De Hoeksteen, op onze vergadering gehad. Hij is al tientallen jaren actief in Oekraïne, Hongarije en Roemenië. Hij is op dit moment bezig met het verzamelen van hulpgoederen en geld; dit wordt binnenkort gebracht.

Omdat er zeker meer mensen bezig zijn met dit soort acties, zullen leden hem in contact brengen met deze mensen/groepen. Wellicht kan er samengewerkt worden.