Het Diaconaal Beraad wordt gehouden in de Nieuw Jeruzalemkerk aan het Cornelisdirkszplein in Emmeloord. Aanvang 19:30 uur. Datum nader te bepalen.