Raad van Kerken Nederland
Bij de landelijke Raad van Kerken zijn 19 christelijke kerken en organisaties aangesloten. Zij organiseert diverse activiteiten. Er is een nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren.

Stichting Beheer voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder (SBBK) is ontstaan nadat in 2006 de Kruisvereniging Noordoostpolder is overgegaan in de Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Bij dit samengaan zijn de bezittingen niet overgedragen. In 50 jaar had de Kruisvereniging Noordoostpolder en haar voorgangers (het Wit-Gele en het Groene Kruis) als particuliere organisatie in de gezondheidszorg, gebouwen gesticht in alle plaatsen van de Noordoostpolder.

Inmiddels zijn verschillende van deze gebouwen verkocht of nog in gebruik bij de Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
Deze beschikbare geldmiddelen worden door de SBBK ingezet voor doelen in welzijn en zorg in de gemeente Noordoostpolder.
De Raad van Kerken Emmeloord is in het bestuur van SBBK vertegenwoordigd.

Week van gebed
Informatie over de komenden week van gebed.

Hart voor de polder
Hart voor de polder is een interkerkelijke werkgroep die sinds november 2020 het Licht wil verspreiden in de Noordoostpolder, met projecten voor gezinnen, waarin niet alles vanzelfsprekend is.

Christelijke gereformeerde kerken, landelijk.

Nederlands Gereformeerde Kerken, landelijk.

Protestantse Kerk, landelijk

Leger des Heils, landelijk

Nieuw-Apostolische Kerk, landelijk

Doopsgezinde Kerk, landelijk

Rooms-Katholieke Kerk, landelijk