De Raad van Kerken Emmeloord heeft jaarlijks een aantal vaste activiteiten. Dit zijn:

 • De week van gebed
  Hierbij sluiten we aan bij de landelijke week van gebed. In deze week is er elke avond een korte gebedsdienst in een kerkgebouw van één van de aangesloten kerken.
 • Herdenking 4 mei
  We participeren in de organisatie van de herdenking door het Comité 4 en 5 mei.
 • Taizé-viering
  Op 2e Pinksterdag wordt er een Taizé-viering gehouden.
 • StEP-dienst na het Pieperfestival.
  Als afsluiting van het Pieperfestival is er een dienst in de Heilige Michaelkerk.
 • Vredesweek
  Elk jaar organiseert PAX een Vredesweek.  We organiseren een bijeenkomst in de Vredesweek.
 • Oecumenisch gesprek
  In oktober wordt elk jaar een avond georganiseerd die bijdraagt aan de oecumene.
 • Adventsdiensten
  Op de derde zondag van advent wordt, met medewerking van het Chr. Mannenkoor “Emmeloord”, in 3 kerken een dienst gehouden.
 • Jeugd Kerstnachtdienst
  In samenwerking met JeK Emmeloord (Jeugd en Kerk) wordt een kerstnachtdienst georganiseerd, gericht op jeugd en jongeren. En natuurlijk is iedereen welkom!!!