De Raad van Kerken Emmeloord heeft jaarlijks een aantal vaste activiteiten. Dit zijn:

 • De week van gebed
  Hierbij sluiten we aan bij de landelijke week van gebed. In deze week is er elke avond een korte gebedsdienst in een kerkgebouw van één van de aangesloten kerken.
 • Oecumenisch gesprek
  In maart wordt elk jaar een avond georganiseerd die bijdraagt aan de oecumene.
 • Herdenking 4 mei
  We participeren in de organisatie van de herdenking door het Comité 4 en 5 mei.
 • Taizé-viering
  Op 2e Pinksterdag wordt er een Taizé-viering gehouden.
 • StEP-dienst na het Pieperfestival.
  Als afsluiting van het Pieperfestival is er een dienst, meestal in een tent.
 • Vredesweek
  Elk jaar organiseert PAX een Vredesweek. De laatste vesper die de Raad van Kerken Emmeloord organiseerde, werd door een handjevol mensen bezocht. We bezinnen ons op een nieuwe invulling van de Vredesweek in Emmeloord.
 • Diaconaal Beraad
  In de herfst wordt een gespreksavond voor diaconieën en belangstellende georganiseerd met een diaconaal thema.
 • Adventsdiensten
  Op de derde zondag van advent wordt, met medewerking van het Chr. Mannenkoor “Emmeloord”, in 3 kerken een dienst gehouden.
 • Jeugd Kerstnachtdienst
  In samenwerking met JeK Emmeloord (Jeugd en Kerk) wordt een kerstnachtdienst georganiseerd, gericht op jeugd en jongeren.