In de herfst wordt een gespreksavond voor diaconieën en belangstellende georganiseerd met een diaconaal thema.

Voor 2022 willen we het thema “eenzaamheid/alleen zijn” bespreken.

Heeft u zelf ideeën voor een thema, laat het dan weten via raadvankerkenemmeloord@gmail.com