In de herfst wordt een gespreksavond voor diaconieën en belangstellende georganiseerd met een diaconaal of pastoraal thema.

Heeft u zelf ideeën voor een thema, laat het dan weten via raadvankerkenemmeloord@gmail.com