In maart of april we jaarlijks wordt een bijeenkomst voor belangstellenden over een bepaald onderwerp georganiseerd, dat te maken heeft met VERBINDING. Dit gesprek wordt ingeleid door voorgangers/leiders/deskundigen vanuit de visie van één van de aangesloten geloofsgemeenschappen.