Als afsluiting van het Pieperfestival wordt er op zondagmiddag een kerkdienst gehouden, meestal in de tent, in 2023 in een kerk. Deze dienst is laagdrempelig. De voorganger komt uit één van de aangesloten kerken van de Raad van Kerken Emmeloord. Er is altijd een koor, er worden bekenden liederen gezongen.

Na de dienst is er altijd koffie/thee.