Voorzitter: Sam Oosterink

Secretaris: Jan Muis

Penningmeester: Gerrit Meindertsma

Allen te bereiken via raadvankerkenemmeloord@gmail.com

Als u wilt reageren, dan kan dat via onderstaand formulier.